Blog

Hoạt động triển khai Hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh (PACS)

Tổng quan về Hệ thống PACS PACS viết tắt của Picture Archiving and Communication Systems – Hệ thống chẩn đoán hình ảnh hay còn gọi là

Hệ thống theo dõi người bệnh

Hệ thống theo dõi điện tim đồ ECG VNHI đang cung cấp hệ thống theo dõi tim mạch từ xa bằng điện thoại

VnEMR – Hệ thống bệnh án điện tử ngoại trú

GIỚI THIỆU VnEMR VnEMR là một hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ bệnh án điện tử cho phép quản lý tất cả

Hoạt động tư vấn và kết quả VNHI đạt được

I. Tư vấn chiến lược, đầu tư, xây dựng và quản lý bệnh viện 1. Tư vấn xây dựng chiến lược phát

Dưỡng lão OriHome

VNHI là đối tác thân thiết của các công ty Nhật Bản như SHIP và Tohwa. Năm 2013, chúng tôi đã hợp